Skriftlig avtalsbekräftelse från 1 september

Från och med 1 september krävs en skriftlig bekräftelse av dig som konsument, för att ett avtal som ingåtts genom telefonförsäljning ska vara giltigt.

Konsumentverket och Konsumentombudsmannen har jobbat för att få igenom skriftlig avtalsbekräftelse i flera år, för att man som konsument ska ha en rimlig chans att ta ställning till ett säljerbjudande med all information och alla villkor som följer med det.

I praktiken innebär det att om du tackar ja till ett erbjudande över telefon, kommer du sedan få hem information via post eller e-post för att kunna välja om du vill stå fast vid avtalet eller inte. Om du inte bekräftar avtalet skriftligt så gäller inte det som du muntligen tackat ja till.

Det nya skriftlighetskravet gäller från den 1 september 2018, för varor och tjänster som omfattas av distansavtalslagen.