Med anledning av risk för röda plastbitar i 4x125g, från DANONE
Sverige AB skall samtliga produkter märkta med bäst före-datum 2018-08-16 omedelbart tas bort från avdelningen.
Vid frågor från konsumenter, hänvisa till Danone på e-postadress; konsumentkontakt@danone.com
EAN-kod: 5900643034965