Strålkastare avger elektromagnetiska störningar.

Jula har beslutat att återkalla strålkastare med artikelnummer 427633 och 427632 på grund av ett produktionsfel som innebär att produkten avger störningar. Störningarna i sig ger inte risk för direkt personskada men kan störa viktig radiokommunikation. Återkallelsen gäller batchnummer:2169303, 2171552, 2170164, 2167878 och kom ut till försäljning från och med 2017-11-07. Kunder uppmanas att sluta använda berörda produkter och är välkomna att återlämna berörda produkter till valfritt Jula-varuhus. Jula ersätter varans värde även utan kvitto. Vi beklagar det besvär detta orsakar.

Frågor hänvisas till kundservice 0511-34 20 00 eller reklamationer@jula.se.