City Gross Ytterby återkallar ett mindre parti (66 kg) blandfärs från Sverige med bäst före-datum 10/8 och 11/8 2020 p.g.a påvisad förekomst av salmonella i samband med rutinkontroll.

De som köpt färs enligt ovan och fryst in den uppmanas att kassera den, även om salmonellabakterierna dör vid upphettning till 72 grader.

Om du köpt återkallad färs är du välkommer att få ersättning för utlägget eller ny färs mot uppvisande av kvitto.