Korvproducenten har stoppat produktionen efter att man fann listeria vid egenkontroll,
Företaget Hellströms goda, baserade i Vikarbyn i Dalarna, har stoppat sin produktion efter att man hittat listeria i en av sina korvar vid en egenkontroll.

Nu återkallar man produkten Hellströmskorv som köpts i butiker under perioden 31 januari till och med 5 februari, med tillverkningsdatum 30 januari 2018,