Fiskars Group återkallar Skeden Fiskars Functional Form™ producerad 23 december 2019

Fiskars Group har upptäckt att ett parti av skeden Fiskars Functional Form™ kan innehålla PAA (primära aromatiska aminer) med värden över acceptabla gränser. Då detta är en produkt som används i kontakt med livsmedel finns det en potentiell hälsorisk.Vi rekommenderar därför att följande produkt återkallas med omedelbar verkan:
Produkt: Fiskars Functional Form ™ Sked
Produktkod: 1027299
Partikod: 191223Det specifika partiet, producerat 23 december 2019, kan identifieras via koden på baksidan av förpackningen, ovanför streckkoden, eller via stämpeln i skaftet på skedens baksida. Alla produkter på lager av detta parti har begärts att plockas bort för försäljning på alla försäljningsställen. Detta problem gäller ej för skedar i serien Functional Form som producerats under en annan period eller för andra produkter i serien Functional Form.Om du har köpt artikeln som beskrivs ovan, vänligen returnera den till butiken för återbetalning eller för byte till en produkt som har producerats under en annan period.