Jula återkallar Life Gear Löpband

Gäller Life Gear 97276HP sålt via Jula under perioden 2014-2017 med art.nr. 951208.

Omfattar Manufacture code: 97276HP Item No:951208 framgår av Typskylt på front av maskinen. (enligt bild till höger).
Jula har funnit två fall med elfel hos produkten som gjort dem strömförande vilket kan leda till allvarliga personskador.

Sluta använda löpbandet och var vänlig att returnera det till Julas försäljningsställe eller kontakta Julas kundservice:

tel. 0511-34 20 00 mejl: info@jula.se

Jula kommer kostnadsfritt reparera eller byta ut till en motsvarande produkt.

Vi beklagar givetvis besvär som detta orsakar.